Beslissingsvermoeidheid! Hoe kun je het voorkomen?

beslissingsvermoeidheid-ja-nee-GHMT

Beslissingsvermoeidheid (decision fatigue) heeft betrekking op vermoeidheid die optreedt naarmate je beslissingen neemt op een dag. Hoe meer keuzes je maakt op een dag hoe moeilijker elke volgende beslissing voor je brein wordt. De kwaliteit van beslissingen neemt af na een lange sessie waarin beslissingen worden genomen.

Wat gebeurt er als beslissingsvermoeidheid optreedt?

Beslissingsvermoeidheid zorgt ervoor dat het brein op zoek gaat naar shortcuts zodat er minder energie wordt verbruikt. Er zijn shortcuts in 2 verschillende versies. De ene is dat het brein roekeloos wordt. Het resultaat is impulsief gedrag in plaats van het verspelen van energie aan het nagaan van de consequenties van een keuze. In supermarkten wordt slim op impulsief gedrag ingespeeld door bijvoorbeeld snoep vlakbij de kassaband te plaatsen.
De andere shortcut kost geen energie: het vermijden van de keuze. Je denkt: Laat maar!

Hoe kun je met beslissingsvermoeidheid omgaan?

Als je je ervan bewust bent dat beslissingsvermoeidheid kan optreden, dan kun je je er tegen wapenen. Het leren herkennen is hierin de eerste stap. Weest je bewust van de shortcuts. De volgende stap is om te bedenken hoe je wilt handelen als je dreigt een shortcut te gebruiken. De laatste én de moeilijkste stap is om daadwerkelijk te handelen zoals je van tevoren had bedacht. Natuurlijk is het ook slim om na te gaan hoe je kunt voorkomen dat beslissingsvermoeidheid optreedt.

Hoe kun je beslissingsvermoeidheid voorkomen?

Binnen Getting Things Done (GTD) is beslissen een belangrijke stap. Beslissen volgt na het verzamelen. Wat betekent dat wat je verzamelt hebt voor je? GTD helpt je bij het nemen van beslissingen en zorgt ervoor dat het denkwerk wordt afgemaakt zodat je later niet nog een keer met een keuze wordt geconfronteerd. Het aantal te nemen besluiten neemt hiermee af waardoor je de kwaliteit van je beslissingen verhoogt en vermoeidheid minder snel optreedt.

Meer over beslissingsvermoeidheid

Related Posts

Afleidingen op je werk

Pak afleidingen op je werk aan

Afleidingen. Van alle uitdagingen op het werk is het weerstaan van afleidingen misschien wel de grootste. Afleidingen weerhouden je ervan om je werk o...
De waan van de dag

De waan van de dag

De waan van de dag roept bij veel mensen een negatieve lading op. Niet voor niets kom je de uitdrukking tegen in combinatie met ontsnappen en wegduike...