E-mail in real life

laptop-email-GHMT

Veel mensen ervaren stress bij het gebruik van e-mail. Wat voor mij goed werkt om bij te blijven:

Beslissingsvermoeidheid! Hoe kun je het voorkomen?

beslissingsvermoeidheid-ja-nee-GHMT

Beslissingsvermoeidheid (decision fatigue) heeft betrekking op vermoeidheid die optreedt naarmate je beslissingen neemt op een dag. De kwaliteit van beslissingen neemt af na een lange sessie waarin beslissingen worden genomen. Mensen hebben een beperkte besliscapaciteit per dag. Hoe meer keuzes je maakt op een dag hoe moeilijker elke beslissing voor je brein wordt. Uiteindelijk …